3D / VIZUALIZĂRI

3D / VIZUALIZĂRI

După acceptarea de către beneficiar a tuturor propunerilor din planșele și planurile prezentate, se realizează renderul 3D.

Acesta se corectează o singură dată, cu respectarea conceptului și planului de mobilare deja agreate.